arch. Maciej Kuryłowicz

arch. Daniel Cabanek

arch. Konrad Hałasa

arch. Krzysztof Hajduczenia

arch. Karol Zdanuczyk

arch. Anna Zagól

arch. Aleksandra Andrzejewska

arch. Weronika Szycht

arch. Michał Kowalski

arch. Katarzyna Królik

arch. Piotr Kłoskowski

arch. Marcin Hyżyński