Maciej Kuryłowicz

Architekt i urbanista z prawie 30-letnim doświadczeniem projektowym. Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Sędzia konkursowy Oddziału Warszawskiego SARP, członek Zarządu OW SARP w latach 2011-2015. Współprojektant wielu prestiżowych obiektów i laureat w konkursach architektonicznych. Zaangażowany doradca zarządów wielu fundacji działających w obszarze działań społecznych.

Maciej Kuryłowicz

Architekt i urbanista z prawie 30-letnim doświadczeniem projektowym. Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Sędzia konkursowy Oddziału Warszawskiego SARP, członek Zarządu OW SARP w latach 2011-2015. Współprojektant wielu prestiżowych obiektów i laureat w konkursach architektonicznych. Zaangażowany doradca zarządów wielu fundacji działających w obszarze działań społecznych.