Misja

Pracownia została założona w 2001 roku przez architekta Macieja Kuryłowicza. Od początku funkcjonuje jako pracownia autorska. W swojej pracy wszyscy w naszym zespole staramy się wyrażać dbałość o analizę, kontekst miejsca, tradycję, kulturę, a także aspekt społeczny projektowanych przez nas budynków. Projektując w przestrzeni architektury i urbanistyki łączymy działania składające się na realizację witruwiańskiej triady, uwzględniając jednak znaczenie kontekstu współczesności. Uważamy iż w XXI w. trzecim elementem triady jest, poza formą i funkcją, ogólnie pojęta ekonomia projektu. Zawierająca w sobie aspekty konstrukcji, technologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jest parametrem wynikającym z dynamicznych zmian kulturowo-środowiskowych.
Bardzo istotna jest dla nas współpraca z Inwestorem i dążenie do satysfakcji wszystkich stron procesu budowlanego, płynącej ze wzajemnego współdziałania podczas przygotowania projektu i realizacji inwestycji. Celem nadrzędnym jest dla nas dążenie do udanych przekształceń przestrzeni wynikających ze wspólnych działań inwestycyjnych i pracy naszego zespołu projektowego. Ciągłe poszukiwanie i odkrywanie ….. i wciąż poszukiwanie ….. staje się dla nas motorem działań. Współpracujemy jedynie z zespołami podwykonawców branżowych o największym na rynku doświadczeniu projektowym. Cały czas rozwijamy obszar technologiczny w projektowaniu, dążąc do najwyższej jakości wykonywanych przez nas projektów i optymalizacji całego procesu projektowego i inwestycyjnego.

Maciej Kuryłowicz

Misja

Pracownia została założona w 2001 roku przez architekta Macieja Kuryłowicza. Od początku funkcjonuje jako pracownia autorska. W swojej pracy wszyscy w naszym zespole staramy się wyrażać dbałość o analizę, kontekst miejsca, tradycję, kulturę, a także aspekt społeczny projektowanych przez nas budynków. Projektując w przestrzeni architektury i urbanistyki łączymy działania składające się na realizację witruwiańskiej triady, uwzględniając jednak znaczenie kontekstu współczesności. Uważamy iż w XXI w. trzecim elementem triady jest, poza formą i funkcją, ogólnie pojęta ekonomia projektu. Zawierająca w sobie aspekty konstrukcji, technologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jest parametrem wynikającym z dynamicznych zmian kulturowo-środowiskowych.
Bardzo istotna jest dla nas współpraca z Inwestorem i dążenie do satysfakcji wszystkich stron procesu budowlanego, płynącej ze wzajemnego współdziałania podczas przygotowania projektu i realizacji inwestycji. Celem nadrzędnym jest dla nas dążenie do udanych przekształceń przestrzeni wynikających ze wspólnych działań inwestycyjnych i pracy naszego zespołu projektowego. Ciągłe poszukiwanie i odkrywanie ….. i wciąż poszukiwanie ….. staje się dla nas motorem działań. Współpracujemy jedynie z zespołami podwykonawców branżowych o największym na rynku doświadczeniu projektowym. Cały czas rozwijamy obszar technologiczny w projektowaniu, dążąc do najwyższej jakości wykonywanych przez nas projektów i optymalizacji całego procesu projektowego i inwestycyjnego.

Maciej Kuryłowicz